MarcumAsia có nhiều kinh nghiệm về kế toán pháp y ở Trung Quốc đại diện cho các ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị, các nhà đầu tư bên ngoài và đội ngũ quản lý trong các tình huống mà báo cáo tài chính đang tranh chấp hoặc có khả năng không chính xác hoặc cố ý gây hiểu lầm.

Các cuộc điều tra kế toán pháp y đã trở nên phổ biến hơn ở Trung Quốc khi các công ty Trung Quốc tham gia vào các bất đồng với kiểm toán viên của họ hoặc trở thành đối tượng điều tra của các nhà quản lý hoặc cáo buộc của những người bán khống. Đây thường là những môi trường đối nghịch cao, nơi giá trị cổ đông khổng lồ và thậm chí cả tương lai của việc niêm yết công khai của công ty bị treo lơ lửng. Các thành viên hội đồng quản trị độc lập có thể có lý do để đặt câu hỏi về đại diện của ban quản lý, trong khi các nhóm quản lý có thể cảm thấy bị tấn công một cách vô lý.

MarcumAsia áp dụng cách tiếp cận chuyên nghiệp và khách quan đối với các nhiệm vụ kế toán pháp y, tận dụng nền tảng chuyên môn khổng lồ và các kỹ thuật sáng tạo mà chúng tôi đã phát triển để đánh giá hiệu suất và tình trạng tài chính thực sự của công ty, giải quyết các tranh chấp quan trọng và nhận câu trả lời cho những người ra quyết định.

Dịch vụ kế toán pháp y của chúng tôi được triển khai trong bối cảnh:

  • Điều tra bởi các ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị.
  • Tấn công người bán khống.
  • Yêu cầu của các nhà quản lý và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
  • Kiểm toán viên từ chức.
  • Các cuộc điều tra của Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA).