MarcumAsia đã trở thành một trong bốn kiểm toán viên hàng đầu phục vụ các công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thông qua mô hình dịch vụ tích hợp, độc đáo của chúng tôi, kết hợp đội ngũ chuyên gia kiểm toán SEC và PCAOB được đào tạo chuyên sâu trên năm văn phòng của chúng tôi tại Trung Quốc với sự hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật và công nghiệp cao cấp.

Tài chính được kiểm toán chính xác và kịp thời là rất quan trọng để huy động vốn, duy trì niềm tin của nhà đầu tư và tuân thủ quy định. MarcumAsia đã phát triển danh tiếng về chuyên môn sâu trong thực tiễn kinh doanh và kế toán của Trung Quốc, cùng với tính toàn vẹn và độc lập tuyệt đối. Chúng tôi có quy mô và nhân lực để xử lý các cuộc kiểm toán quy mô lớn, nhạy cảm về thời gian, cùng với sự linh hoạt để phục vụ các công ty thị trường trung bình và giúp họ phát triển các giải pháp thực tế để tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Hoa Kỳ và quốc tế.

MarcumAsia cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kiểm toán cho các thương vụ mua lại, giao dịch ở nước ngoài và kiểm soát nội bộ cho các công ty mà chúng tôi không phải là kiểm toán viên. Chúng tôi có thể bổ sung các nguồn lực báo cáo tài chính nội bộ để đảm bảo rằng các giao dịch được ghi lại một cách tuân thủ đầy đủ và tránh sự chậm trễ hoặc báo cáo lại vào một ngày sau đó.

Các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán GAAP và IFRS của Hoa Kỳ.
  • Chuẩn bị trước khi kiểm toán trước khi niêm yết công khai.
  • Kiểm toán IPO.
  • Kiểm toán M&A.
  • Kiểm toán cho các công ty con ở nước ngoài tại Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ
  • Kiểm toán kiểm soát nội bộ.
  • Kế hoạch phúc lợi nhân viên.
  • Xác minh vốn.

Chúng tôi được biết đến với các phương pháp tiếp cận sáng tạo để kiểm toán trong môi trường kinh doanh độc đáo của Trung Quốc, cũng như kịp thời, linh hoạt và hiệu quả về chi phí trong cách tiếp cận dịch vụ khách hàng.