MarcumAsia giúp khách hàng của chúng tôi thiết kế chiến lược tài chính và cơ cấu tổ chức để hỗ trợ sự phát triển của họ bao gồm phân tích chi phí tài chính, quản lý ngân sách và quản lý ngân quỹ.

Chúng tôi cũng có kinh nghiệm cải thiện lợi nhuận trên vốn nhân lực bằng cách tối ưu hóa thiết kế tổ chức, tăng hiệu suất thông qua quản lý lương thưởng và lợi ích, và tăng khả năng giữ chân nhân tài thông qua thiết kế con đường sự nghiệp và các kế hoạch khuyến khích dài hạn và dựa trên cổ phiếu.

Chuyển đổi tài chính

Một tổ chức tài chính mạnh là điều cần thiết để đạt được sự tăng trưởng bền vững, đáp ứng các yêu cầu về quy định và báo cáo, và quản lý rủi ro tài chính. Các dịch vụ Chuyển đổi Tài chính của MarcumAsia hỗ trợ khách hàng của chúng tôi phát triển, đánh giá và cải thiện tổ chức tài chính của họ để đáp ứng các mục tiêu của công ty.

Điều này bao gồm:

  • Chiến lược tài chính
  • Thiết kế tổ chức tài chính
  • Phân tích chi phí và chi phí
  • Quản lý và dự báo ngân sách
  • Quản lý ngân quỹ

MarcumAsia có kinh nghiệm phục vụ cả các công ty Trung Quốc chuẩn bị mở rộng ra quốc tế và các công ty con tại Trung Quốc của các công ty đa quốc gia cần tuân thủ các quy định trong nước đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo và kiểm soát nội bộ của công ty mẹ.

Quản lý nguồn nhân lực

Khi một doanh nghiệp phát triển, việc quản lý hiệu quả nguồn nhân lực và nguồn lực tri thức ngày càng trở nên quan trọng. Các chuyên gia về Quản lý Nhân sự của MarcumAsia giúp khách hàng của chúng tôi thu hút nhân tài hàng đầu, xây dựng kỹ năng lãnh đạo, bổ sung và giữ chân nhân sự thiết yếu.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng:

  • Thiết kế tổ chức
  • Thiết kế công việc và làm rõ trách nhiệm
  • Quản lý lương thưởng và phúc lợi
  • Thiết kế và quản lý con đường sự nghiệp
  • Kế hoạch khuyến khích dài hạn và dựa trên cổ phiếu

Các giải pháp nhân sự của MarcumAsia hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của bạn bằng cách lập kế hoạch phát triển tổ chức rõ ràng, xác định và giải quyết các lỗ hổng nhân tài quan trọng và tối ưu hóa hiệu suất nguồn nhân lực của bạn. Chúng tôi có thể giúp thiết kế các quy trình, hướng dẫn sử dụng và cấu trúc khuyến khích và sau đó đào tạo nhân viên nội bộ để quản lý chúng.