Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến nhau cho cả khách hàng trong nước và quốc tế.

MarcumAsia là một nhà lãnh đạo được công nhận trong việc cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn SEC cho các công ty có hoạt động và lợi ích tài chính quan trọng ở châu Á. Được xếp hạng # 4 trong 20 thực tiễn SEC hàng đầu tại các công ty kiểm toán Trung Quốc theo Phân tích kiểm toán, MarcumAsia cung cấp đầy đủ các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, thuế và tư vấn giao dịch cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới với toàn bộ nguồn lực của công ty mẹ, Marcum LLP, một công ty tư vấn và kế toán hàng đầu có văn phòng tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Grand Cayman.