Shirllen Tong

Partner, Assurance Services

Giáo dục

Tài chính, Cử nhân Kinh tế
Đại học Bắc Kinh

Tài chính, Thạc sĩ Kinh tế
Đại học Thanh Hoa

Về Shirllen

Bà Tong có hơn 18 năm kinh nghiệm dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính ở cả Trung Quốc và Mỹ. Trước khi gia nhập Marcum Asia, bà Tong đã làm việc cho KPMG Trung Quốc trong 10 năm và Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu KPMG tại Mỹ trong 2 năm.

Bà đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính cho nhiều khách hàng niêm yết và chưa niêm yết bao gồm các doanh nghiệp nhà nước lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nhiều ngành, bao gồm ngân hàng và bảo hiểm, tài chính chuỗi cung ứng, quản lý tài sản, truyền thông và điện tử, công nghệ internet, bán lẻ, dược phẩm, giải trí và nông nghiệp sinh học.

Bà Tong là một chuyên gia về Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Bà hiểu sâu sắc các yêu cầu pháp lý từ PCAOB và SEC trên thị trường vốn Hoa Kỳ, và rất có kinh nghiệm trong việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và yêu cầu quy định để thay đổi thực tiễn kinh doanh. Với khả năng ngôn ngữ song ngữ và nền tảng văn hóa Trung Quốc, cô cung cấp các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, thiết thực và quan điểm cho khách hàng Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thành công trong kinh doanh.

Liên kết chuyên nghiệp &; dân sự

  • Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA)
  • Viện Kế toán Công chứng Trung Quốc (CICPA)