Lãnh đạo

Drew Bernstein

Đồng Chủ tịch

New York, NY
Neil Pinchuk

Đồng Chủ tịch

New York, NY
Charles Yin

CEO & Managing Partner

Quảng Châu, Trung Quốc

Đối tác cao cấp

Rong Liu

Đối tác cao cấp
Thực hành SPAC Châu Á

New York, NY
Chảo Niềm vui

Đối tác cao cấp

Thành phố New York, NY

Đối tác

Tina Cheng

Đối tác
Kiểm soát chất lượng

Melville, NY
Maggie Chiang

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

New York, NY
Greg Giugliano

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Melville, NY
Eric Hu

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

New York, NY
Thomas Lan

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Thành phố New York, NY
Sophia Li

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Thành phố New York, NY
Lưu Erin

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Thành phố New York, NY
Tony Ng

Đối tác
Kiểm soát chất lượng

San Francisco, CA
Jason Tang

Partner
Southeast Asia

New York, NY
Shirllen Tong

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Thành phố New York, NY
Tề Tề Ngụy

Đối tác
Kiểm soát chất lượng

San Francisco, CA
Eddie Wong

Đối tác

New York, NY
Vincent Xiao

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Thành phố New York, NY
Chris Zhao

Đối tác
Dịch vụ đảm bảo

Quảng Châu, Trung Quốc

HOA KỲ

Stanley Liang

Giám đốc điều hành
Phát triển chiến lược

New York, NY
Patrick Lưu

Giám đốc điều hành
Dịch vụ đảm bảo

New York CIty, NY

Trung Quốc

Hoa cúc Du

Giám đốc điều hành
Kiểm toán hệ thống

Quảng Châu, Trung Quốc
Wendy Guo

Giám đốc
Dịch vụ đảm bảo

Quảng Châu, Trung Quốc
Jacken He

Giám đốc điều hành
Dịch vụ đảm bảo

Quảng Châu, Trung Quốc
Lily Huang

Giám đốc điều hành

Hàng Châu, Trung Quốc
Jenny Lưu

Giám đốc điều hành
Dịch vụ đảm bảo

Bắc Kinh, Trung Quốc
Hans Su

Managing Director
System Audits

Quảng Châu, Trung Quốc
Alvin Yan

Giám đốc
Dịch vụ đảm bảo

Quảng Châu, Trung Quốc

Singapore

Ngọc Bành

Giám đốc điều hành
Phát triển chiến lược

Singapore