Tháng Bảy 27, 2022

MarcumBP mở rộng sang Đông Nam Á với văn phòng mới tại Singapore

MarcumBP mở rộng sang Đông Nam Á với văn phòng mới tại Singapore

Trích: MarcumBP (MBP) công bố khai trương văn phòng mới tại Singapore. Văn phòng sẽ hỗ trợ hoạt động ngày càng tăng của các khách hàng từ Đông Nam Á đang tìm cách tiếp cận thị trường vốn toàn cầu thông qua việc sáp nhập Công ty Phát hành Cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC). Đồng thời, MBP duy trì vị trí dẫn đầu 20 năm tại thị trường Trung Quốc.

Nhấp vào đây để đọc toàn bộ bài viết dưới dạng PDF >>