Tháng Chín 14, 2022

Drew Bernstein, đồng chủ tịch Marcum Asia, được đăng trên tờ South China Morning Post về những tác động của thỏa thuận giữa Trung Quốc và PCAOB.

South China Morning Post

Bởi Enoch Yiu

Drew Bernstein, đồng chủ tịch Marcum Asia, được đăng trên tờ South China Morning Post về những tác động của thỏa thuận giữa Trung Quốc và PCAOB.

Trích:

"Mặc dù chúng tôi không có bất kỳ kiến thức cụ thể nào về việc PCAOB sẽ kiểm tra cuộc kiểm toán nào, nhưng nhìn chung PCAOB sẽ tìm cách xem xét một mẫu đại diện cho công việc của kiểm toán viên, tập trung vào các công ty có thể có mức độ rủi ro kiểm toán cao hơn hoặc có tầm quan trọng lớn nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng", ông Drew Bernstein nói.

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy một lượng lớn các công ty Trung Quốc tồn đọng ra thị trường vào năm 2023".

Nhấp vào đây để đọc toàn bộ bài viết dưới dạng PDF >>