Tháng Mười Hai 10, 2012

Drew Bernstein, Đối tác đồng quản lý, Marcum Bernstein &; Pinchuk LLP được trích dẫn trong Bản tin Báo cáo DealFlow, "Các cuộc đàm phán thất bại với Trung Quốc đã thúc đẩy hành động chống lại các kiểm toán viên"

Như đã thấy trong

Drew Bernstein, Đối tác đồng quản lý, Marcum Bernstein &; Pinchuk LLP được trích dẫn trong Bản tin Báo cáo DealFlow, "Các cuộc đàm phán thất bại với Trung Quốc đã thúc đẩy hành động chống lại các kiểm toán viên"

Drew Bernstein, Đối tác đồng quản lý, Marcum Bernstein &; Pinchuk LLP đã được trích dẫn trong Bản tin Báo cáo DealFlow, "Các cuộc đàm phán thất bại với Trung Quốc đã thúc đẩy hành động chống lại các kiểm toán viên".

Trong bài báo, ông Bernstein bình luận về kế toán ở Trung Quốc phải đối mặt với án tù. Ông Bernstein nói: "Lựa chọn hạt nhân không phải là một giải pháp. Điều đó không đúng. Bạn sẽ trừng phạt các công ty không làm gì sai vì Trung Quốc và Mỹ không thể giải quyết vấn đề đó".

Ông Bernstein cũng cảnh báo rằng hành động của SEC đối với các công ty kiểm toán có thể sẽ thu hút phản ứng từ Trung Quốc. "Mọi người quên rằng khi bạn làm điều gì đó chống lại Trung Quốc, họ sẽ làm điều gì đó tồi tệ hơn gấp rưỡi. Trung Quốc phải có phản ứng".