Tháng Tư 18, 2016

Đối tác đồng quản lý Drew Bernstein thảo luận về những thách thức của kiểm toán ở nước ngoài với Accounting Today

Như đã thấy trong

Đối tác đồng quản lý Drew Bernstein thảo luận về những thách thức của kiểm toán ở nước ngoài với Accounting Today

Drew Bernstein của Marcum Bernstein &; Pinchuk giải thích những thách thức của kiểm toán ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc.

Chơi phỏng vấn