17 Tháng Ba, 2023

'Bloomberg Markets: China Open' – Drew Bernstein, Marcum Asia on China Capital Markets

Truyền hình Bloomberg

'Bloomberg Markets: China Open' – Drew Bernstein, Marcum Asia on China Capital Markets

Trích:

Drew Bernstein, đồng chủ tịch của Marcum Asia, một công ty kế toán công độc lập, đã được giới thiệu trên Bloomberg TV về cơ hội cho các công ty Trung Quốc trên thị trường vốn trong nước và quốc tế.

Theo Bernstein, thách thức lớn với Trung Quốc là đưa nền kinh tế hoạt động. Có rất nhiều công ty Trung Quốc muốn đến thị trường Mỹ, phần lớn được coi là tiêu chuẩn vàng.

Xem clip