Bắc Kinh

Tháp văn phòng Kerry Center South
1 Đường Guang Hua, Đơn vị 2419-2422
Quận Triều Dương, Bắc Kinh 100020

Điện thoại: 86.10.8518.7992
Số fax: 86.10.8518.7993

Thiên Tân

Trung tâm tài chính thế giới Thiên Tân
2 Dagubei Lu, Đơn vị 7207
Quận Heping
Thiên Tân, Trung Quốc 300000

Điện thoại: 86. 22.2371.7215
Số fax: 86.10.8518.7993

Thượng Hải

Trung tâm Jing An Kerry
1515 Đường Tây Nam Kinh, Suite 1607
Thượng Hải, Trung Quốc 200040

Điện thoại: 86.21.6227.6820
Số fax: 86.21.5212.5418

Hàng Châu

Trung tâm kinh doanh quốc tế Jiahua
15 Đường Hangda, Suite 306
Quận Xihu, thành phố Hàng Châu
Chiết Giang, Trung Quốc 310000

Điện thoại: 86.571.2689.2587
Số fax: 86.571.2689.2700

Quảng Châu

Trung tâm Tài chính CTF
6 Đường Đông Pearl River, Ste. 1712
Thị trấn mới sông Châu Giang, quận Thiên Hà
Quảng Châu, Trung Quốc 510623

Điện thoại: 86.20.3877.0819
Số fax: 86.20.8072.0039

Singapore

8 Quang cảnh bến du thuyền
Tòa nhà Asia Square 1 #07-05
Singapore 018960

Điện thoại: 65-6970-8710
Số fax: 65-6725-0708

Nữu Nữu

Nữu Nữu
730 Đại lộ 3, Tầng 11
New York, NY 10017

Điện thoại: 212.485.5500
Số fax: 212.485.5501

Nữu Nữu
Seven Penn Plaza, Suite 830
New York, NY 10001

Điện thoại: 646.442.4845