MarcumAsia mempunyai pengalaman luas dengan perakaunan forensik di China yang mewakili jawatankuasa khas lembaga, pelabur luar, dan pasukan pengurusan dalam situasi di mana kewangan yang dilaporkan berada dalam pertikaian atau berpotensi tidak tepat atau sengaja mengelirukan.

Siasatan perakaunan forensik telah menjadi lebih berleluasa di China kerana syarikat-syarikat China telah terlibat dalam perselisihan dengan juruaudit mereka atau menjadi tertakluk kepada penyiasatan oleh pengawal selia atau dakwaan oleh penjual pendek. Ini selalunya sangat dikenakan, persekitaran adversarial di mana nilai pemegang saham yang besar dan bahkan masa depan penyenaraian awam syarikat tergantung dalam baki. Ahli lembaga bebas yang difahamkan mungkin mempunyai sebab untuk mempersoalkan representasi pengurusan, sementara pasukan pengurusan mungkin merasa tidak wajar diserang.

MarcumAsia mengambil pendekatan profesional dan objektif untuk tugasan perakaunan forensik, memanfaatkan asas kepakaran dan teknik inovatif yang sangat besar yang telah kami bangunkan untuk menilai prestasi sebenar dan keadaan kewangan syarikat, menangani pertikaian kritikal, dan mendapatkan jawapan kepada pembuat keputusan.

Perkhidmatan perakaunan forensik kami digunakan dalam konteks:

  • Siasatan oleh jawatankuasa khas lembaga.
  • Serangan penjual pendek.
  • Pertanyaan oleh pengawal selia A.S. dan pasaran saham.
  • Peletakan jawatan juruaudit.
  • Siasatan Akta Amalan Rasuah Asing (FCPA).