Pendekatan MarcumAsia dalam menyediakan perkhidmatan jaminan adalah menggunakan pengetahuan, latihan dan pengalaman profesional kami untuk menjalankan penglibatan yang cekap dan berkesan.

Kami mempunyai pengetahuan yang luas melaksanakan perkhidmatan perakaunan dan jaminan untuk pelanggan persendirian yang meliputi pelbagai industri.

Firma kami menggunakan pendekatan yang membina untuk pengauditan. Kami menawarkan pendekatan audit yang disesuaikan dengan penekanan yang kuat terhadap perancangan awal dan bagaimana perniagaan anda berfungsi. Ini membolehkan kami mengenal pasti komponen audit utama dan menyesuaikan prosedur kami dengan aspek unik perniagaan anda. Manfaat kepada anda adalah audit bebas yang berkesan, cekap kos, yang dilakukan tepat pada masanya oleh profesional yang berpengalaman.

Dalam masyarakat berteknologi maju, syarikat mempunyai keperluan yang lebih besar untuk pengesanan penipuan, pengenalpastian kelemahan teknologi maklumat, audit dalaman, pengurusan risiko, tadbir urus korporat, dan perkhidmatan pelaporan kawalan dalaman. MarcumAsia mempunyai kepakaran industri untuk memudahkan perkhidmatan ini dan memenuhi keperluan syarikat di seluruh dunia.