Sistem maklumat membentuk tulang belakang yang menyokong pelaporan kewangan perusahaan, audit dalaman, dan disiplin pengurusan risiko.

MarcumAsia membantu pelanggan kami untuk melaksanakan reka bentuk dan ujian sistem IT untuk menyokong persekitaran kawalan dalaman yang mantap. Perkhidmatan Kawalan IT kami memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan pematuhan yang semakin kompleks, meningkatkan ketepatan dan kebolehgunaan data, dan meletakkan maklumat penting di tangan pengurusan kanan dan lembaga. Kami menilai dan membantu menangani pelbagai ancaman termasuk serangan siber, maklumat identiti pengguna, dan manipulasi atau penyalahgunaan data perusahaan oleh pekerja.

Kami mempunyai kepakaran dalam bidang termasuk:

  • Perancangan strategik IT
  • Analisis keperluan sistem
  • Kajian keselamatan IT
  • Sistem tadbir urus, risiko dan pematuhan

MarcumAsia membawa kepakaran industri yang kuat dalam sistem IT yang digunakan dalam sektor termasuk insurans, pembuatan, dan penjanaan kuasa.