Privasi peribadi anda sangat penting bagi kami. Kami komited untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi anda, sementara masih dapat memberikan anda perkhidmatan profesional yang telah anda biasa. Kami telah menerangkan di bawah cara kami menangani maklumat peribadi anda selaras dengan standard profesional kerahsiaan profesion kami.

Sumber Maklumat Peribadi Bukan Awam yang Kami Kumpulkan

Kami mengumpul maklumat peribadi bukan awam tentang anda yang diberikan kepada kami oleh anda secara langsung atau tidak langsung:

  • Secara bertulis melalui mel biasa, e-mel atau melalui Internet.
  • Secara lisan melalui telefon atau persidangan peribadi.
  • Daripada pihak ketiga, dengan kebenaran anda.
  • Daripada transaksi dengan sekutu kami atau kami.

Pihak yang Kami Dedahkan Maklumat

Kami tidak mendedahkan apa-apa maklumat peribadi bukan awam yang diperoleh dalam perjalanan amalan kami kecuali seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Pendedahan maklumat peribadi bukan awam anda yang dibenarkan adalah terhad kepada pekerja dan pihak lain yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan kepada anda. Dalam semua situasi sedemikian, kami menekankan sifat rahsia maklumat yang dikongsi dan bahawa ia terikat sama ada oleh piawaian profesional kerahsiaan atau perjanjian tidak eksklusif kami jika berkenaan.

Melindungi Kerahsiaan dan Keselamatan Maklumat Bukan Awam

Kami menyimpan rekod yang berkaitan dengan perkhidmatan profesional yang kami sediakan supaya kami dapat membantu anda dengan lebih baik dengan keperluan profesional anda dan, dalam beberapa kes, untuk mematuhi garis panduan profesional. Untuk menjaga maklumat peribadi bukan awam anda, kami mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik, dan prosedur yang mematuhi piawaian profesional kami.

Privasi anda, etika profesional kami, dan keupayaan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan kewangan yang berkualiti sangat penting bagi kami. Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai kerahsiaan maklumat anda.

Cookies

Cookies adalah fail teks kecil yang dihantar oleh laman web ke penyemak imbas anda dan kemudian disimpan oleh penyemak imbas anda pada komputer anda. Maklumat yang dikumpulkan melalui kuki digunakan untuk pelaporan statistik. Jika anda pelawat berulang ke laman web kami atau telah melengkapkan borang, kuki mungkin membolehkan laman web untuk meningkatkan pengalaman anda.

Anda boleh menguruskan tetapan kuki pelayar anda dengan merujuk pautan berikut:
Microsoft Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari

Di samping itu, kebanyakan rangkaian pengiklanan menawarkan anda cara untuk memilih keluar daripada pengiklanan yang disasarkan. Jika anda ingin maklumat lanjut, sila layari http://www.aboutads.info/choices/ atau http://www.youronlinechoices.com.

Mengalih keluar Maklumat saya

Anda boleh meminta untuk mengalih keluar maklumat anda daripada Sistem Pemasaran kami. Oleh klik di sini, anda mengarahkan MarcumAsia untuk memadam data peribadi anda dari Sistem Pemasaran kami.

Maklumat tambahan

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi kami, sila e-mel [email protected].

Penafian

Nasihat cukai atau profesional yang terkandung dalam atau mengiringi dokumen ini, melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus, tidak dimaksudkan atau ditulis untuk digunakan, dan tidak boleh digunakan, untuk tujuan (i) mengelakkan penalti di bawah Kanun Hasil Dalam Negeri, atau (ii) mempromosikan, pemasaran, atau mengesyorkan kepada pihak lain apa-apa transaksi atau perkara yang terkandung dalam atau yang disertakan dalam dokumen ini. Di samping itu, melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus, apa-apa nasihat yang diberikan tidak akan dianggap sebagai pendapat cukai rasmi yang mana penerima boleh bergantung.