Kepimpinan

Drew Bernstein

Pengerusi Bersama

New York, NY
Neil Pinchuk

Pengerusi Bersama

New York, NY
Charles Yin

CEO & Managing Partner

Guangzhou, China

Rakan Kongsi Kanan

Rong Liu

Rakan Kongsi Kanan
Amalan Asia SPAC

New York, NY
Kuali Kegembiraan

Rakan Kongsi Kanan

New York City, NY

Rakan kongsi

Tina Cheng

Rakan kongsi
Kawalan Kualiti

Melville, NY
Maggie Chiang

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York, NY
Greg Giugliano

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

Melville, NY
Yusri Hu

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York, NY
Thomas Lan

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Sophia Li

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Erin Liu

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Tony Ng

Rakan kongsi
Kawalan Kualiti

San Francisco, CA
Jason Tang

Partner
Southeast Asia

New York, NY
Howie Tang

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Shirllen Tong

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Qiqi Wei

Rakan kongsi
Kawalan Kualiti

San Francisco, CA
Eddie Wong

Rakan kongsi

New York, NY
Vincent Xiao

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

New York City, NY
Chris Zhao

Rakan kongsi
Perkhidmatan Jaminan

Guangzhou, China

AMERIKA SYARIKAT

Stanley Liang

Pengarah Urusan
Pembangunan Strategik

New York, NY
Patrick Liu

Pengarah Urusan
Perkhidmatan Jaminan

New York CIty, NY

China

Daisy Du

Pengarah Urusan
Audit Sistem

Guangzhou, China
Wendy Guo

Pengarah
Perkhidmatan Jaminan

Guangzhou, China
Jacken He

Pengarah Urusan
Perkhidmatan Jaminan

Guangzhou, China
Lily Huang

Ketua Pegawai Operasi

Hangzhou, China
Jenny Liu

Pengarah Urusan
Perkhidmatan Jaminan

Beijing, China
Hans Su

Managing Director
System Audits

Guangzhou, China
Alvin Yan

Pengarah
Perkhidmatan Jaminan

Guangzhou, China

Singapura

Mutiara Peng

Pengarah Urusan
Pembangunan Strategik

Singapura