September 14, 2022

Drew Bernstein, Pengerusi Bersama, Marcum Asia, dipaparkan dalam South China Morning Post mengenai implikasi perjanjian antara China dan PCAOB.

South China Morning Post

Oleh Enoch Yiu

Drew Bernstein, Pengerusi Bersama, Marcum Asia, dipaparkan dalam South China Morning Post mengenai implikasi perjanjian antara China dan PCAOB.

Petikan:

"Walaupun kami tidak mempunyai pengetahuan khusus mengenai audit yang akan diperiksa oleh PCAOB, secara amnya PCAOB akan berusaha untuk melihat sampel wakil kerja juruaudit, dengan memberi tumpuan kepada syarikat yang mungkin memberikan tahap risiko audit yang lebih besar atau yang paling penting kepada bakal pelabur," kata Drew Bernstein.

"Saya percaya kita akan melihat tunggakan besar syarikat China yang akan dipasarkan pada 2023. "

Klik di sini untuk membaca artikel penuh sebagai PDF >>