18 April 2016

Rakan Kongsi Urusan Bersama Drew Bernstein membincangkan cabaran pengauditan di luar negara dengan Perakaunan Hari Ini

Seperti yang dilihat dalam

Rakan Kongsi Urusan Bersama Drew Bernstein membincangkan cabaran pengauditan di luar negara dengan Perakaunan Hari Ini

Drew Bernstein dari Marcum Bernstein & Pinchuk menerangkan cabaran pengauditan di pasaran baru muncul seperti China.

Main Temuduga