MarcumAsia menyediakan perkhidmatan perakaunan dan perundingan untuk syarikat-syarikat China yang terlibat dalam proses kebankrapan Bab 11 atau Bab 7 AS, sama ada sebagai pemiutang kepada entiti AS yang muflis, pemeroleh aset yang tertekan, atau mengendalikan anak syarikat AS yang sedang menjalani penyusunan semula Bab 11.

Kebankrapan adalah proses yang sangat kompleks dan arcane di mana peserta yang berpengetahuan sering dapat menangkap nilai yang signifikan. Memandangkan sifat ekonomi China dan Amerika yang saling berkaitan, syarikat-syarikat China semakin menjadi antara beberapa vendor / pemiutang terbesar dalam kebankrapan AS. Jualan aset semasa penstrukturan semula sering dapat memberi peluang kepada pembeli yang bijak untuk memperoleh teknologi, jenama, atau aset fizikal berharga yang akan menjadikan mereka lebih berdaya saing di peringkat global.

MarcumAsia mempunyai pengalaman yang luas dengan proses kebankrapan dan boleh membantu membimbing pelanggan China kami untuk hasil yang berjaya.

Memperoleh Aset Daripada Kebankrapan

MarcumAsia boleh membantu syarikat-syarikat China yang ingin membeli aset-aset bermasalah daripada proses kebankrapan. Ini termasuk menyediakan laporan mengenai latar belakang perniagaan dan sumber dana pemeroleh kepada mahkamah kebankrapan dan jawatankuasa pemiutang untuk melaksanakan usaha wajar kewangan ke atas aset yang disasarkan. Ini termasuk meletakkan pelanggan kami sebagai "kuda tangkai" dalam proses lelongan, yang menyediakan akses lanjutan kepada maklumat perniagaan, pembayaran balik yuran transaksi, dan yuran perpisahan jika pemeroleh kemudian melarang. Dengan menunjukkan kredibiliti dan profesionalisme pemeroleh, peluang untuk mendapatkan aset berharga dengan syarat yang menggalakkan meningkat.

Penstrukturan Semula Operasi A.S.

Sekiranya syarikat China mempunyai anak syarikat A.S. yang sedang menjalani penstrukturan semula, MarcumAsia dapat menyediakan perkhidmatan perakaunan yang sangat teknikal yang diperlukan untuk memelihara nilai dan mengekalkan operasi yang berterusan. Menangani isu-isu rumit ini adalah penting untuk memelihara kredibiliti dengan mahkamah kebankrapan dan pemiutang, di samping memelihara hubungan dengan pihak berkepentingan utama lain seperti pekerja dan pelanggan.

MarcumAsia boleh memberikan sokongan menyeluruh sehingga dan semasa proses pemfailan Bab 11, termasuk:

  • Pemantauan dan pelaporan aliran tunai
  • Invois dan pembayaran dipotong untuk menguruskan vendor
  • Analisis untuk menyokong usul mahkamah kebankrapan
  • Penyediaan matriks pemiutang
  • Penyediaan laporan operasi awal kepada Pemegang Amanah A.S.
  • Analisis tuntutan, pengurusan dan pelaporan
  • Penyediaan kewangan GAAP A.S. untuk mematuhi penyusunan semula ACS 852
  • Penilaian perniagaan dan aset
  • Isu cukai yang berkaitan dengan pelepasan hutang
  • Pelaporan pemiutang dan komunikasi dengan kumpulan pemiutang